SAM-testet

 
Kraftkartan
SAM-testet
Insitu-respons

Ger direkt svar hur ert arbetsmiljöarbete fungerar

Utan att behöva tolka en enda paragraf får du direkt koll på statusen i ert arbetsmiljöarbete!

Du svarar enkelt JA eller Nej på ett antal frågor via webben. Du får sedan direkt besked om vad ni eventuellt behöver åtgärda och dessutom praktiska råd hur ni kan lösa det. I ett mail får du en länk, ett klick, och du kommer till testet och lotsas automatiskt vidare steg för steg. Du får resultatet samlat i en skriftlig rapport och ett ifyllt underlag som mall för en handlingsplan! 

Du har också under ett år tillgång till ett intranät fyllt med tips, praktiska råd och djupare kunskap.

Kort sagt en effektiv hjälp för dig som ny VD, HR-ansvarig, arbetsmiljösamordnare eller huvudskyddsombud att enklast möjligt få ett helhetsgrepp på arbetsmiljöarbetet. 

Vi ansvarar för och driver SAM-testet. Försäljning och support sker via certifierade återförsäljare.

Presentationsblad SAM-testet

Kartläggning för er utveckling

SAM-TESTET är en enkel och effektiv hjälp att stämma av läget, och få stöd för att sedan steg för steg utveckla arbetsmiljöarbetet. Resultatet visar brister som kan finnas, men också möjligheter att utvecklas.

Med trafikljusets rött till grönt som idé, och med svar Ja eller Nej på 1-3 frågor så bedöms 37 olika frågegrupper. Röd fråga anger ett absolut krav. Gul fråga bedömer hur systematiskt ni arbetar. Grön fråga hur proaktiva ni är i ert arbetsmiljöarbete. 

SAM-TESTET är baserat på tillämpning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets generella föreskrifter som SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Kraven i den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:14) finns också med i testets frågor.

 

Prova vår demoversion >>>

Test för olika behov

Testet kan användas i alla typer av verksamheter. Men beroende på storlek och arbetssätt kan användningen av testet kombineras på flera sätt. Kontakta någon av våra återförsäljare för mer information.

SAM-TESTET Singel

Arbetsgivaren kartlägger nuläget för verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete.

SAM-TESTET Duo

Arbetsgivare och skyddsombud gör ett test vardera och stämmer sedan tillsammans av sina resultat.

SAM-TESTET Multi 

För större verksamheter där då flera test görs och resultaten också summeras till en rapport för organisationens hela arbetsmiljöarbete.

SAM-TESTET Repris 

En möjlighet att till reducerat pris senare göra ett nytt test.

Våra återförsäljare

Arbetsmiljöakuten

Christer Hedberg är konsult och utbildare inom arbetsmiljö, organisation- och arbetsplatsutveckling.

www.arbetsmiljoakuten.com

Arbetslivsresurs

HR-partner med omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering och organisationsutveckling. Finns på 75 orter med cirka 500 medarbetare.

www.arbetslivsresurs.se

Arbetsmiljöstrategerna.

Konsulter med bred erfarenhet av både utbildning och arbete med praktiska, strategiska och övergripande arbetsmiljö- hälso- och utvecklingsfrågor.

www.arbetsmiljostrategerna.se

Avonova

Avonova är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa, primärvård och ledarsupport med service på c:a 125 orter och 900 medarbetare. Som ”Sveriges närmaste företagshälsa” utvecklar Avonova företagshälsa nu sina tjänster att ge sina kunder effektivt stöd och lönsamt förebyggande tjänster.

SAM-testet är en del i det konceptet, och Avonova därför också en prioriterad partner för oss.

www.avonova.se

VMP Karriär & Utveckling

Företaget coachar kollektivanställda och tjänstemän i sin fortsatta yrkeskarriär efter uppsägning. Man ingår i WMP Group verksamt med personaluthyrning, rekrytering samt entreprenad och outsourcing på ca 56 orter i Sverige, Finland, Estland och Rumänien.

www.vmp-group.se

Information och köp

För mer information om SAM-TESTET samt att beställa så kontaktar du någon av våra återförsäljare. Inloggning till testet får du sedan via mail från oss.

 

Några som prövat

Vilken befrielse!

Inger Nordén, f.d. rektor Ellwynska skolan, Katrineholm

– Jag har som rektor i mer än tjugo år varje år ”tragglat” paragrafer och försökt förstå hur de praktiskt kan påverka verksamheten. När SAM-testet var klart så kände jag faktiskt en lättnad; att få koll på de faktorer vi ska ta hänsyn till utan att behövt tolka en enda paragraf! Och dessutom att direkt veta vad som behöver göras med en rapport och handlingsplan som en bra och pedagogisk support.

Om Ellwynska skolan – en gymnasieskola med kvalitetssäkrad utbildning inom vård- och omsorg för 130 gymnasieungdomar cirka 100 vuxenstuderande som läser kortare och längre kurser. Läs mer >>

Var det inte mer?

Johan Hörngren, VD, Expolinc AB

– Min spontana reaktion när jag svarat på frågorna blev faktiskt; var det inte mer, eller värre?

Vi har tidigare jobbat igenom arbetsmiljöfrågorna vid införande av ett kvalitetsledningssystem, men för den som inte har koll och frågor, så skulle jag rekommendera testet.

Om Expolinc  - ett företag med egen tillverkning  av portabla  displaysystem med återförsäljare i mer än 35 länder. Huvudkontor i Stockholm och med dotterbolag i Marengo, USA och Heddesheim, Tyskland.  Läs mer >>

Det gick fort och smidigt!

Joakim Sventoft, säljare & arbetsmiljösmordnare och Daniel Djurberg, inköp & kvalitetsansvarig - Sibab Interiör AB, Hjo.

– Jättesmidigt, inga oklarheter, tycker Joakim. En väldigt tydlig handlingsplan med en bra mall att jobba vidare med.

– Det är ett verkligt snabbt och ett tydligt sätt att se hur man ligger till i arbetsmiljöfrågorna, tycker Daniel.

– Man får en bra överblick och vägledning, och inte minst också ett grepp på det man inte visste, konstaterar Joakim. Det är nog särskilt bra om man är osäker eller inte jobbat så mycket med arbetsmiljöfrågorna tidigare.

Om Sibab – snickeri och montering av inredningar för butiker, hotell, restauranger och offentlig miljö med 20 medarbetare.  Läs mer >>

© IAU