Insitu-respons

 
Kraftkartan
SAM-testet
Insitu-respons

Om du vill veta mer

Insitu-respons ger dig möjlighet till att mycket kostnadseffektivt ”skräddarsy” kartläggningar och supportstöd i kvalitetsprocesser.

Tjänsten drivs på vår IT-plattform CUMULUS som hanterar vår unikt dynamiska enkätlösning där deltagarna i en undersökning svarar med egna ord inom vissa definierade frågeområden.

Resultatet summeras och struktureras automatiskt till en rapport. I den presenteras det på ett mycket tydligt och begripligt sätt.

© IAU