Friskronden

 
Kraftkartan
Friskronden
SAM-testet
Insitu-respons

Enklare kan det inte bli

FRISKRONDEN erbjuder en helt unikt enkel och effektiv möjlighet för dig som chef att göra en riskbedömning och en handlingsplan för såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön i sin verksamhet.  Och dessutom att med återkommande uppföljning, lika enkelt kunna hålla koll på alla delar och vad som hänt.

Som namnet anger, så fångar Friskronden även upp friskfaktorerna. Du får alltså också ett verktyg för att hitta och förstärka det som är bra i verksamheten.

Då alla medarbetare medverkar, så skapar arbetssättet intresse och arbetsmiljöarbetet blir naturligt förankrat.

Kort sagt. Friskronden är en modern allt-i-ett-lösning som gör det enkelt att göra en ”skyddsrond” och säkerställer grundläggande krav och moment i det systematiska arbetsmiljöarbetet med hela processen – Kartlägga, Bedöma, Åtgärda och Följa upp.

Mer information finner du nedan eller läs/ladda hem infoblad här >>>

Vi ansvarar för och driver Friskronden. Försäljning och support sker via certifierade återförsäljare.

Snabbt, praktiskt och tidseffektivt

Via webb fyller alla medarbetare anonymt och med egna ord i en enkät. Det tar cirka 10 minuter. Svaren grupperade i olika områden, sammanställs sedan automatisk i en rapport.

Rapporten är sedan ett stöd för chefens återrapportering till och en workshop med medarbetarna för att diskutera åtgärder.  Denna workshop tar bara 2–4 timmar för en normalstor arbetsgrupp. Resultatet är underlag för chefen att sedan göra en handlingsplan.

Hela konceptet bygger alltså på att chefen själv enkelt ska kunna hantera och göra det som behövs. Friskronden har därför också ett pedagogiskt stöd och arbetsmaterial för att genomföra workshopen.

Men om hjälp behövs så finns det förstås också. Vi erbjuder supportpaktet till fasta priser med erfarna konsulter som effektivt kan utbilda eller ge stöd som processledare.

Mer om

FRISKRONDEN är ett verktyg som ger stöd för att upptäcka såväl fysiska hälsorisker såväl som organisatoriska och sociala, som till exempel mobbing eller trakasserier.

Verktyget och supporten är lättanvänd och uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav om riskbedömning. En arbetsgrupp tjänar in avsevärd tid jämfört med de flesta andra verktyg och arbetssätt.

Resultaten av enkäter från flera verksamheter/avdelningar kan också aggregeras till högre organisationsnivå eller för en hel verksamhet. Det ger högsta ledningen möjlighet att enkelt följa upp och även arbeta integrerat med både verksamhets- och arbetsmiljön och kan enkelt även kopplas ihop med andra verksamhetsprocesser.

Information och köp

För mer information om FRISKRONDEN samt att beställa så kontaktar du någon av våra återförsäljare.

Våra återförsäljare

Arbetsmiljöakuten

Christer Hedberg är konsult och utbildare inom arbetsmiljö, organisation- och arbetsplatsutveckling.

www.arbetsmiljoakuten.com

Arbetslivsresurs

HR-partner med omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering och organisationsutveckling. Finns på 70 orter med drygt 500 medarbetare.

www.arbetslivsresurs.se

Arbetsmiljöstrategerna

Konsulter med bred erfarenhet av både utbildning och arbete med praktiska, strategiska och övergripande arbetsmiljö- hälso- och utvecklingsfrågor.

www.arbetsmiljostrategerna.se

Gullberg Personalkonsult

Kristina Gullberg erbjuder tjänster som HR-konsult, handledare utbildare samt projektledare inom hälsa och arbetsmiljö, rehabilitering, stressmanagement samt våld och hot och krishantering.

Nawrin Service

Pärerik Nawrin är konsult och utbildare inom arbetsmiljö med inriktning på det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess integrering i hälso- och verksamhetsfrågor.

www.nawrin.se

VMP Karriär & Utveckling

Företaget coachar kollektivanställda och tjänstemän i sin fortsatta yrkeskarriär efter uppsägning. Man ingår i WMP Group verksamt med personaluthyrning, rekrytering samt entreprenad och outsourcing på ca 56 orter i Sverige, Finland, Estland och Rumänien.

www.vmp-group.se

© IAU