Produkter

 
Kraftkartan
SAM-testet
Insitu-respons

Våra produkter

Alla våra produkter och tjänster gör det enkelt och tryggt för chefer och ledning att kunna klara och utveckla sina viktigaste uppgifter i verksamheten och i ansvaret för arbetsmiljön.  Och arbetssätt och verktyg fungerar för såväl den lilla som den stora verksamheten!

Uthållig framgång i en verksamhet handlar också om medarbetarnas möjlighet att bidra med sin kunskap. Metoder och verktyg ger därför också effektivt stöd för deras möjligheter att delta och samverka i uppdraget att skapa en produktiv verksamhet och en bra arbetsmiljö.

Ett viktigt avstamp, och ett kitt mellan våra produkter, är det faktum att det inte finns någon motsättning mellan en effektiv verksamhet och ett bra arbetsmiljöarbete. Tydliga processer, effektiva metoder och ett systematiskr arbetsätt är alltid grunden.

Forskningen ute i verkligheten – om allt från hur hantera alarmerande sjuktal till att bäst öka produktivitet – konstaterar återkommande att samma faktorer som leder till effektivitet i verksamheten också leder till hälsa hos medarbetarna. Det är exakt de faktorer som den nya föreskriften Organisation och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) också nu bygger sina krav på.

Kraftkartan® – en process med IT-stöd som kartlägger och ökar medvetenheten hur arbetstiden används bäst.

Friskronden® – en allt-i-ett-lösning för att uppfylla arbetsmiljökraven om riskbedömning

SAM-testet® –  ett webbaserat test och verktyg  som visar statusen på arbetsmiljöarbetet

Cumulus ® - en IT-plattform med stöd för databaser, handlingsplaner och ärendehantering

Insitu-respons® –  ett webbaserat verktyg för att skräddarsy kartläggningar och mäta kvalitet

© IAU