Nyheter

 
Nyheter
2016-05-18
Handledarutbildning i KRAFTKARTAN

Kraftkartan är ett verktyg som tillgodoser kraven i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Forskare vid Uppsala universitet rekommenderar Kraftkartan, som används av kommuner själva utan externa konsulter.

Välkommen till handledarutbildning i Kraftkartan. Kraftkartan är ett grupputvecklingsverktyg som tillgodoser kraven i den nya föreskriften AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. I utbildningen får deltagarna lära sig hur organisationen och medarbetarna själva skapar nya förutsättningar som ytterligare kommer att främja ett hälsosammare arbetsliv präglat av arbetsglädje och förbättringar. Kraftkartan är ett resultat av 30 års systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete om hur arbetsplatser själva kan utveckla sitt samspel och sin sociala och organisatoriska arbetsmiljö med hjälp av arbetslivskunskap och beprövad metodik.

Programmet består av en utbildningsdag. Vill du bli certifierad handledare behöver du gå ytterligare en utbildningsdag. Detta efter att du har tränat på en workshop i din egen organisation. 

Vårens utbildningsdagar: 

  • 23/11 2017
  • 18/1   2018
  • 15/2   2018
  • 15/3   2018

Anmäl dig till caroline.patychakis@iau.se.

All kurs- och arbetsmaterial får du av oss i samband med att vi samlas. Kursdeltagarna står själva för resor och lunch, medan vi står för frukt och fika. Utbildningen kostar inget.

© IAU