Kunskap & nyttigheter

Om kunskaper och nyttigheter

Att leda förändring och utveckling är också en balansakt mellan känslor och förnuft. Hur bra processer, teknik och verktyg man än har så behöver ledning, chefer och medarbetare också kunskaper.

I vår mission ligger därför också att försöka bidra med allmän kunskap och förmedla insikter som rör arbetsliv, management, arbetsmiljö och hälsa. Här hittar du till exempel videofilmer, tips på litteratur och länkar till andra källor av intresse. Allt med syftet att vara ett stöd att hantera samspelet i organisationen.

IAU Akademin

Vi ordnar efter era behov såväl kortare seminarier eller utbildningar. Vi har till exempel under våren 2016 genomfört flera seminarier kopplat den nya föreskriften och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Tveka inte att höra dig med frågor eller idéer!

IAU Kanal

På YouTube finns vår IAU Kanal. Här finner du till exempel miniutbildningar om arbetsmiljöarbetet. Men också djupare information om användningen av våra produkter.

Om arbetsmiljö

Mobbning och kränkande särbehandling en växande fråga.
Intervju med Peter Westerholm, tidigare professor vid Arbetslivsinstitutet och nu professor em. vid Institutionen Arbets- och Miljömedicin vid Uppsala Universitet.

Se klippet här

© IAU