FOU

Forskning & utveckling

Vi har definierat vår mission som - Vi samlar tillförlitliga kunskaper och erfarenheter om arbetslivets utveckling och gör dem användbara.

Vi följer därför den allmänna forskningen och utvecklingen inom arbetsliv, management, arbetsmiljö och hälsa. Vi medverkar även i olika forsknings och utvecklingsprojekt ofta tillsammans med universitet och högskolor.

Forskning

Vi vill lyfta fram den forskning som kan ge förklaringsmodeller och praktisk vägledning för målinriktat utvecklingsarbete inom arbetsliv, ledarskap, organisation och arbetsmiljö.

Men vi försöker också ge tillbaka och att skapa förutsättningar för fortsatt forskning. Det gör vi bland annat genom att ge gratis tillgång till den empiri som användningen av våra verktyg ger.

Detta samarbete grundar sig på högskolelagens skrivning om ”Tredje uppgiften”. Utöver huvuduppgifterna, forskning och utbildning ska högskolorna och universiteten också dela med sig av kunskap och samverka med organisationer och företag utanför forskarsamhället. 

På olika sätt samverkar vi också med arbetsmarknadens parter. Det partsgemensamma synsättet i Sverige har varit av stor betydelse för arbetslivets utveckling och i den internationella konkurrensen. Fördelningen mellan lön och vinst har särskiljande intressen, men i frågor om hållbar arbetshälsa, utveckling av produktivitet och ekonomi och kompetenta medarbetare finns oftast gemensamma intressen.

Vi försöker alltså skapa nätverk mellan olika professioner inom vårt verksamhetsfält. Men vi arbetar mer nära med en grupp forskare som rådgivare.

Forskargruppen

Peter Westerholm - professor em. i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet (ordf.)
Magnus Svartengren - professor. i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet
Denny Vågerö - professor i medicinsk sociologi vid Stockholms Universitet
Casten von Otter - professor vid det tidigare Arbetslivsinstitutet
Anders Knutsson - professor em. i Folkhälsovetenskap Mittuniversitetet
Karin Rudling – överläkare i Rehabiliteringsmedicin. Uppsala Akademiska Sjukhus
Susanna Toivanen – Fil.dr, docent i sociologi, CHESS, Stockholms Universitet / NCC

 

Utveckling

För den andra delen i vår mission följer vi på flera olika sätt utvecklingen inom pedagogik, kommunikation och IT. Allt med syftet att vara i framkant med interaktiv kompetens för att utveckla verktyg som bidrar till att driva utveckling.

Vi har ett brett nätverk av fristående konsulter med professioner inom dessa områden. Vi arbetar även med en mer nära grupp, som bidrar med råd och även mer direkt medverkar i utvecklingen av våra verktyg.

 

Aktuella projekt

STAMINA Projektet

Forskningsprojekt med Uppsala universitet

Vi på IAU levererar mät och processverktyget Kraftkartan till STAMINA, Sveriges största forskningsprojekt inom arbetsmiljö och produktivitet. Mer än 8000 medarbetare inom 20 av Sveriges största kommuner deltar under kommande 2 år. Uppsala universitet forskar och levererar resultat under Almedalsveckan 2017 och 2018, samt i vetenskapliga tidskrifter.

Ska vi äntligen få reda på vilka faktorer som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och vad som döljer sig bakom de stigande sjuktalen i Sverige?

Svensk survey för internationell forskning

Vi anlitades av professor Peter Westerholm för kartläggning av kränkande särbehandling. Nu fortsätter projektet med en uppföljning..

Text kommer snart..

© IAU