För vem

För vem

Alla våra produkter och tjänster ger stöd för att efter era förutsättningar och ambition förbättra verksamhet och arbetsmiljö. Det är oavsett typ av organisation, vad ni gör eller dess storlek.

Ett utvecklat ledarskap och arbetsgrupper som tränar på sitt samarbete och att nå tydliga mål, skapar arbetslust och trivsel. Det minskar också stress och sjukfrånvaro. Kort sagt. Produktiviteten och ”verkningsgraden” ökar, kostnaderna för frånvaro och ”läckage” av resurser och ohälsa sjunker.

Vi har användare i både privata, offentliga och ideella företag och verksamheter.

Verkligheten utvecklar

Vår idé och pedagogiska koncept för alla produkterna är unikt på marknaden. Kartläggningarna med helt öppna svarsmöjligheter lyfter fram hur det verkligen är. Inte styrt av att välja bland fördefinierade svar om hur det kan vara!

Den automatiska struktureringen av svaren i en rapport, tillsammans med aktivitetsplaner i det webbaserade systemstödet Cumulus, gör det enklare för en chef att gå vidare till bedömning av åtgärder. Inga spridda dokument eller paragrafer som ska tolkas! 

Systematiska uppföljningar påkallas genom Cumulus och arbetsmaterialet kan enkelt skrivas ut inför varje uppföljningstillfälle.

Att alla på arbetsplatsen kan enkelt delta och arbetssättet i övrigt, skapar intresse och förankring. Allt sammantaget så skapas en dynamik som öppnar för såväl eftertanke, acceptans som vilja till förändring och ingenting rinner ut i sanden.

Att se om sitt hus

Vem vill erkänna att man har bekymmer med något som ”stör” i verksamheten eller i förändringsprojektet.

Likväl som att höga sjuktal i det närmaste kan hota en hel verksamhets duglighet och ekonomi, så kan också dåligt genomförda förändringar få samma följder. Eller att det en dag ”smäller” till följd av dålig koll på arbetsmiljön.

Det är idag också många verksamheter som har uppenbara problem att rekrytera och behålla medarbetare.  Alla studier och forskning visar att kvaliteten på just de ”mjuka” faktorer som kännetecknar en bra arbetsplats är avgörande, inte lön och andra ekonomiska fördelar i första hand. 

Arbetsliv och utveckling

Är det organisationen, chefen, gruppen eller individen det är fel på om något inte fungerar bra? Kort sagt, hur kommer det att en del lyckas och andra misslyckas? Eller är det förutsättningar i omvärld eller konkurrens på marknaden som påverkar?

Det handlar om att efter verksamhetens uppdrag och yttre förutsättningar hantera samspelet i organisationen. Mellan medarbetare, chefen och ledningen för att skapa bästa resultat. Och förstås också i relation till kunder, klienter och brukare och andra omgivande intressenter.

De verksamheter som ser denna helhet, jobbar systematiskt, konsekvent och uthålligt, är också de långsiktigt mest framgångsrika. Rapporter, studier och forskning i Sverige och internationellt bekräftar i olika ”värdeskalor” tydligt och återkommande detta.

Kunder

Arbetsförmedlingen
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Göteborg Stad
Hudiksvall kommun
Härryda kommun
Karlstad kommun
Kungliga biblioteket
Leaseplan
Lidingö stad
Linköping kommun
Locum
Malmö kommun
Moderna Museet
Mölndal stad
Norrköping stad
Sandviken kommun
Skellefteå kommun
Tomelilla kommun
Trollhättan kommun
Tyresö kommun
Umeå kommun
Vännäs kommun
Västerås stad
Örebro kommun
Österåker kommun

© IAU