Våra produkter

Gör det enkelt och tryggt för chefer och ledning att
hantera och utveckla sina viktigaste uppgifter.

KRAFTKARTAN

Med tydliga processer och ett kraftfullt IT-stöd är KRAFTKARTAN ett unikt verktyg för att kartlägga och öka medvetenheten och förändra hur arbetstiden används. Det ger stöd för att snabbt gå från förlorad till värdeskapande tid, vilket ökar både effektivitet, motivation och trivseln i organisationen. Ett utmärkt stöd i arbetet att hantera de nya kraven för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

SAM-TESTET

Utan att behöva tolka en enda paragraf får du direkt koll på statusen i ert arbetsmiljöarbete! Du svarar enkelt JA eller Nej på ett antal frågor via webben. Du får sedan direkt besked om vad ni eventuellt behöver åtgärda och dessutom praktiska råd hur ni kan lösa det. Resultatet visar brister som kan finnas för den formella sidan av arbetsmiljökraven, men också möjligheter och med råd och kunskaper för att utveckla vidare.

INSITU-RESPONS

Ger möjlighet till att mycket kostnadseffektivt ”skräddarsy” kartläggningar och supportstöd i kvalitetsprocesser. Bygger på vår IT-plattform CUMULUS som ger ett dynamiskt och flexibelt verksamhetsstöd för utveckling. Hanterar den unikt dynamiska enkätlösningen för Friskronden och Kraftkartan. Bidrar med support för ärendehantering och kommunikation i Kraftkartan.

Om IAU

Vi erbjuder processer, kunskap och moln-baserade verktyg som gör det möjligt för chefer och medarbetare att utveckla sin verksamhet och arbetsmetoder i frågor om produktivitet, kvalitet, hälsa och arbetsmiljö. Det gör vi med djup och erfaren kompetens i samverkan med forskare, och organisations- och arbetsmiljökonsulter samt pedagogisk expertis.

Kunder & samarbetspartners

Vår mission är att samla och korsbefrukta kunskaper och erfarenheter om arbete och arbetsliv och göra dem praktiskt användbara som stöd för utveckling. Som en korsväg för forskningens resultat, erfarenheter från kunder, konsulter, och arbetsmarknadens parter samt experter på kommunikation och IT-teknologi.
© IAU